Nyuddannet – 1´ste job

Forandring i arbejdslivet efter stress og sygdom

Midt i arbejdslivet – Trives du i jobbet? Er du opsagt eller fratrådt dit job?

Senior > 50 år – mere flexibilitet i jobbet – behov for ny seniorvenlig arbejdshylde

Nyuddannet – 1´ste job. Kvalifikationer og kompetencer matchet med virksomhedernes behov.

Hvordan sætter du dine nye kvalifikationer og kompetencer i spil, når det første job søges som nyuddannet.

Har du givet uddannelsen din fulde opmærksomhed og dedikation kan karriererådgivning og sparring hjælpe dig på vej og over i et virksomhedsnær jobsøgningsafsæt. Karriererådgivning kan hjælpe dig til at arbejde struktureret og fokuseret med jobsøgningen.

En relevant hjælp kan være at finde niveauet og hvordan dine faglige kompetencer i den skriftlige formidling i ansøgningen bliver virksomhedsnære også i dit CV. Hvordan du kan hjælpe virksomheden med at blive bedre, kan være svært at få formidlet.

Nyuddannede mennesker skal ofte sende flere ansøgning før der opnås job succes og her kan sparring anbefales, så du får friske øjne på dine indsatser i jobsøgningen.

Som karriererådgiver sætter jeg fokus på samtalen handler om dig i en tæt dialog face-to-face. Tag gerne kontakt for en uforpligtende snak – udfyld allerførst kontaktformularen og jeg ringer derefter til dig. Jeg glæder mig til at tale med dig.

Stress og sygdoms betydning i arbejdslivet.

Når du rammes af stress eller langvarig sygdom, kan du mærke behovet for at undersøge, om der er behov for forandring af arbejdslivet.

Her er det ikke ualmindeligt at denne proces generes af eftervirkninger, såsom manglende overblik og kreativitet til at se muligheder og løsninger, hvor karriererådgivning og sparring kan hjælpe dig med afklaring. Karriererådgivning vil ofte her efterspørge et behov for længere individuelt mentorforløb i processen.

Som karriererådgiver sætter jeg fokus på samtalen handler om dig i en tæt dialog face-to-face.

Tag gerne kontakt for en uforpligtende telefonisk snak og vi planlægger den første samtale og derefter tilpasser flere små sessioner til dig. Jeg glæder mig til at tale med dig.

  

Midt i arbejdslivet – Jobtrivsel

Vores liv ændrer sig og dermed kan der komme et behov for at sætte lys på arbejdslivet. Både har hver livsfase nogle særlige behov og stemmer de overens med de ønsker, du har for dit arbejdsliv. Du spørger måske dig selv om arbejdslivet giver mening?

Virksomhedernes behov for kompetencer udvikles og skaber forandringer i vores job. Det giver anledning til om jobbet stadig matcher dig. Nogle træffer selv et jobskifte, andre gange kommer der forvirring og en række af spørgsmål og dilemmaer, som kræver sparring og karriererådgivning til at lægge en plan for jobskifte.

Ved en beslutning om karriererådgivning sætter du dig selv i førersædet og er nu på vej mod en plan for en større jobtrivsel.

Som karriererådgiver sætter jeg fokus på samtalen handler om dig i en tæt dialog face-to-face og med et omdrejningspunkt:

  • Hvordan kan du tilpasse og forandre dit arbejdsliv, så det giver dig mening og du trives bedre.

Jeg har et trænet øre til at lytte og øje til at spotte kompetencer, samtidig med en bred viden og erfaring fra HR, uddannelse og beskæftigelse sammen med erfaring fra et virksomhedsnært samarbejde.

  • Jeg ønsker at give dig rådgivning, sparring og friske øjne på dit fremtidige arbejdsliv!

Tag gerne kontakt for en uforpligtende snak – udfyld allerførst kontaktformularen og jeg ringer derefter til dig. Jeg glæder mig til at tale med dig.

Midt i arbejdslivet – Opsigelse og fratrædelse

Samfundet og virksomhederne er i en global forandring og konkurrence, som betyder de er i en uendelig proces, hvor behovet for arbejdskraft og kompetencer skifter. Både kan der nedlægges arbejdsområder eller der kan efterspørges andre kompetencer, som betyder du står uden job efter en gensidig fratrædelse eller opsigelse.

Når jobbet mistes uden du selv er herre over det, kan der opstå forvirring, uklarhed og identitetstab, der besværliggør din evne til at komme videre i andet job.

Opsigelsen eller fratrædelsen kan også opleves som en frihed i at vælge et andet arbejdsområde eller funktion, som kræver jobsøgning på ny måde.

Med afsæt i det handler om dig, kan karriererådgivning give dig sparring og rådgivning til at komme videre. Jeg glæder mig til at tale med dig.

Senkarrierens behov for mere flexibilitet i arbejdslivet.

Om få år er en tredjedel af befolkningen i Danmark seniorer. Virksomhederne mangler konkret viden om seniorkompetencerne bl.a deres høje arbejdsmoral.

Senioren oplever af og til at blive afvist som jobsøgninger, men her er det vigtigt at kæmpe mod den skepsis virksomhederne kan have og acceptere, at der blot skal lidt flere ansøgerne afsted inden jobbet kommer i hus.

Min erfaring er, at mange seniorer fortsætter i alt for lang tid med at gøre det samme ift. jobsøgning trods manglende resultater, hvor det kan være af stor værdi at få sparring og karriererådgivning i den proces. Seniorer er ofte ubevidste og deres personlige kompetencer, hvilket karriererådgivningen kan hjælpe dig med at få identificeret.

Karriererådgivningen kan styrke anvendelse af seniorkompetencerne i jobsøgning og din kommunikation i kontakten med virksomhederne.

Seniorer bliver oftere ramt mentalt hårdere af en fyring eller fratrædelse, som kan give ekstra ordinære udfordringer ved at føle uro, forvirring og manglende overblik. Dette kan ramme optimismen, som er vigtig i jobsøgningen.

Karriererådgivning kan inspirere dig til at få nyt mod og modernisere dine jobsøgningsaktiviteter, men også planlægge en særlig indsats, når der skal findes en ”ny arbejdshylde” med særlig seniorvenlighed.

Som karriererådgiver sætter jeg fokus på samtalen handler om dig i en tæt dialog face-to-face.Tag gerne kontakt for en uforpligtende snak – udfyld allerførst kontaktformularen og jeg ringer til dig.